top of page

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Indbydelse til fællesjagt på Roskilde fjord

Roskilde strandjagt forening vil hermed indbyde alle medlemmer til fællesjagt på Roskilde fjord lørdag d. 28. november 2020.


Tilmeldings procedure

Jagten planlægges afviklet i makkerpar, da formålet er at lære sine foreningskammerater at kende på kryds og tværs, og dermed skabe nogle bedre relationer til hinanden.


Ved tilmelding skal man tage stilling til følgende fem punkter da de skal oplyses til arrangøren:

 1. Vil man jage dykænder eller svømmeænder

 2. Har man egen pram, eller vil man låne en af de to pramme foreningen har til rådighed

 3. Hvis man har motorbåd liggende ved foreningen, skal dette oplyses for man bliver dermed en vigtig ressource person da vi har behov for at hjælpe hinanden med at komme ud på pladserne i fjorden

 4. Det er ligeledes vigtigt at oplyse om man er nyjæger, nyjægere er naturligvis meget velkommende, men nyjægers deltagelse beroer på om nogen af de andre deltagere har lyst til at have en med ud

 5. Oplys hvis du vil være mentor for en nyjæger

Tilmelding skal ske skriftligt til Brian Nørgaard Christensen på

Sms: 21 61 96 20

Brian kan ligeledes svare på spørgsmål angående arrangementet.

Tilmeldingsfristen er mandag d. 23.11.2020

Programmet

 • Vi mødes kl. 5 ved klubhuset og gør grej klar og pladserne tildeles, man søger selv for morgenmad og drikkelse til dagen

 • Der er skydetid kl. 0641

 • Vi jager indtil kl. 1130 hvor efter vi pakker sammen

 • Foreningen vil være vært for frokost og en sodavand kl. 13

 • Ligeledes vil vi afholde parade på foreningens område når vi er kommet tilbage

 • Afslutning ca. kl. 15

Forbehold

Arrangementets gennemførelse er med forbehold at det kan gennemføres forsvarligt i forhold til Corona virussen, vejret og at vi er mindst 5 deltagere.

Comments


You Might Also Like:
bottom of page