Generalforsamling Roskilde Strandjagtforening


Dagsordenen

  1. Valg af dirigent og stemmetæller

Johnny Larsen er valgt som dirigent.

Generalforsamlingen er indkaldt i ordentlig tid.

Mickey og Lars er valgt som stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning ved formanden

Generalforsamling sidste år, som gik som sædvanlig

Arbejdsweekend, hvor vi havde et rigtig flot fremmøde

Hornfisketur og standernedtagning, hvor vejret var godt og igen stort fremmøde.

Der blev fanget flere havørreder end hornfisk.

Dyreskue, hvor Roskilde Strandjagtforening fortalte om strand- og havjagtDanmarks Jægerforbunds stand.

Deltagere i stand var: Malthe, Anders, Torben, Jakob, Christian og Bertil.

Sankt hans aften, som bestemt ikke var nogen succes. Fremmødet var ringe og det samme var vejret. Fugleskydning, som der plejer. Alle lodder blev solgt. Fremmødet var stort til denne traditionsrige arrangement. Sikkerhedsarrangement med sejl-sikkert. Flere erfaringer blev draget. Redningshelikopteren var på besøg og TV2 Lorry var også på besøg. Monte Carlo skydning. Bertil Schmidt blev vinderen, Johnny Larsen 2’er, Torben Raunstrup 3’er.

Arrangementet blev holdt ved Anders Larsen Vi havde besøg fra Stenløse-Veksø Jagtforening som var med på jagt.

De stillede 4 mand.

Vi har holdt en fællesjagt for forenings medlemmer.

Vi var 6 deltagere på jagten. Det var en god dag.

Foreningen har været på Ledreborg livstilsmesse. Hvor Christian og Bertil deltog, og fortalte om strandjagt.

Åben klubaften, hvor der var strandjægere fra det meste af Sjælland.

Michael Donstrup er valgt ind National Parkens Skjoldungernes Land Råd og bestyrelse.

Dette er en plads vi utrolig stolte af, og et kæmpe skulderklap til vores forening.

Jakob Nørager er blevet strand- og havjagtskoordinator i Kreds 7.

  1. Revideret årsregnskab ved kasseren

Christian fortæller:

Christian gennemgår regnskabet slavisk, punkt for punkt.

  1. Indkomne forslag

Første forslag: Bestyrelsen vil have lov til at bestemme hvor mange gange klubhuset skal lejes ud på et år, i stedet for de kun 6 gange om året som tidligere var bestemt. Forslag vedtaget. Ingen stemte imod forslaget.

Andet forslag: Bestyrelsen foreslår at der skal indføres rygeforbud i hele klubhuset.

Forslaget vedtaget. Ingen stemte imod forslaget.

Johnny Larsen er blevet udnævnt som æresmedlem.

  1. Valg af formand etc

Valg af kasserer: Christian genopstiller. Christian er genvalgt for 2 år.

Valg af bestyrelsesmedlem: Bertil er på valg. Bertil genopstiller. Bertil er genvalgt for 2 år.

Valg af bestyrelsesmedlem: Jakob er på valg. Jakob genopstiller. Jakob er genvalgt for 2 år.

Kasper Svenningsen har valgt at trække sig i utide. Anders Bruun Nørring har valgt at stille op for en et årig periode.

Anders er valgt for en et årig periode.

  1. Valg af 1. revisor samt dennes suppleant for en to-årig periode.

Arne Lykner er på valg, Arne genopstiller og er genvalgt. Bent Severinsen er revisor suppleant, han er genvalgt.

  1. Eventuelt

Marie-Louise fortæller om biopatroner, og arbejdet med plastik.

Krøyer vil vide mere om de forsikringspenge som forsikringen ikke udbetalte efter stormen Bodil 2013, han er velkommen til at gå bøgerne igennem. Der mindes at forsiringen ikke ville dække alle timerne ift det arbejde der blev lagt. sagen betragtes som afsluttet i bestyrelsen.

Generalforsamling afsluttet 12.08.

22 Deltagere plus bestyrelsen.

Tak til alle der deltog

#Danmarksjægerforbund #Generalforsamling #Bestyrelsen #Roskildestrandjagtsforening

You Might Also Like:
21739998_1529688780385155_15279566859105
IMG_20190323_100603
21462662_1529688787051821_13392057847137
IMG_20180608_121917
IMG_20190323_105959_Bokeh
IMG_0480
IMG_20180428_082527
8
20170506_142309_edited
IMG_20180407_092417
20180317_112423
received_10215178952695128
20171105_091958
21462508_1529688777051822_68315606085957
IMG_20180818_131915
20170826_141235
15000777_1151335271612970_4509989855359057515_o
20170826_123724
20170812_135941(0)
20170526_170558
20170812_135126
20170525_120340
20170812_093307
20170826_122856
10662110_720026038077231_8333111358306857678_o
10256735_703602459660462_8063473095871541459_o
11952943_878170372262796_3250276045503169287_o
1900509_720085054737996_4969656930794780713_o
13130926_1086138054740232_186148647447388440_o
10679732_701526473260521_1538486727315439331_o
13147823_1086138011406903_9116168449637255611_o
12540965_942914319121734_3190535172665201067_n
14242455_1085876681492163_7468806939238855159_o
10733835_720085048071330_692405421502435800_o
548543_554123574608352_1088998580_n
14124381_1085876184825546_1432384225125224831_o
11898830_871593132920520_5405966586684885529_n
10459025_720085268071308_5534307082008204894_o
13914157_1149747668379270_4472186231622351181_o
1479502_557183814361455_1778311659_n
12522942_942914289121737_6235760526424702253_n
13920009_1149747838379253_7221737672377593325_o
14114878_1085875211492310_4828511427436376987_o
12512817_942914345788398_5442657754822833944_n
15016224_1151334711613026_4881408139074310110_o
Roskilde strandjagtsforening

Foreningen blev stiftet den 12. juni 1944. Stiftende generalforsamling blev afholdt i ”Lyngsiestuen” i den for flere år siden nedlagte restaurant Fjordvilla.

I 1949 blev foreningens første bro slået op.

I 1966 købte foreningen det første klubhus.

Efter en gennemgribende renovering flyttede foreningen ind i det nye klubhus i 1997, og jollebroen blev fra Kællingehaven flyttet i den nye havn, tæt ved klubhuset.

Medlemmer kan købe en nøglebrik, hvorefter man har adgang til klubhuset hele døgnet.

Der er oprettet en støtteforening til Roskilde Strandjagtforening for personer, der ikke har erhvervet jagttegn.

 

Search by Tags

© Roskilde Strandjagtsforening 1944