top of page

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Generalforsamling Roskilde Strandjagtforening


Dagsordenen

  1. Valg af dirigent og stemmetæller

Johnny Larsen er valgt som dirigent.

Generalforsamlingen er indkaldt i ordentlig tid.

Mickey og Lars er valgt som stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning ved formanden

Generalforsamling sidste år, som gik som sædvanlig

Arbejdsweekend, hvor vi havde et rigtig flot fremmøde

Hornfisketur og standernedtagning, hvor vejret var godt og igen stort fremmøde.

Der blev fanget flere havørreder end hornfisk.

Dyreskue, hvor Roskilde Strandjagtforening fortalte om strand- og havjagtDanmarks Jægerforbunds stand.

Deltagere i stand var: Malthe, Anders, Torben, Jakob, Christian og Bertil.

Sankt hans aften, som bestemt ikke var nogen succes. Fremmødet var ringe og det samme var vejret. Fugleskydning, som der plejer. Alle lodder blev solgt. Fremmødet var stort til denne traditionsrige arrangement. Sikkerhedsarrangement med sejl-sikkert. Flere erfaringer blev draget. Redningshelikopteren var på besøg og TV2 Lorry var også på besøg. Monte Carlo skydning. Bertil Schmidt blev vinderen, Johnny Larsen 2’er, Torben Raunstrup 3’er.

Arrangementet blev holdt ved Anders Larsen Vi havde besøg fra Stenløse-Veksø Jagtforening som var med på jagt.

De stillede 4 mand.

Vi har holdt en fællesjagt for forenings medlemmer.

Vi var 6 deltagere på jagten. Det var en god dag.

Foreningen har været på Ledreborg livstilsmesse. Hvor Christian og Bertil deltog, og fortalte om strandjagt.

Åben klubaften, hvor der var strandjægere fra det meste af Sjælland.

Michael Donstrup er valgt ind National Parkens Skjoldungernes Land Råd og bestyrelse.

Dette er en plads vi utrolig stolte af, og et kæmpe skulderklap til vores forening.

Jakob Nørager er blevet strand- og havjagtskoordinator i Kreds 7.

  1. Revideret årsregnskab ved kasseren

Christian fortæller:

Christian gennemgår regnskabet slavisk, punkt for punkt.

  1. Indkomne forslag

Første forslag: Bestyrelsen vil have lov til at bestemme hvor mange gange klubhuset skal lejes ud på et år, i stedet for de kun 6 gange om året som tidligere var bestemt. Forslag vedtaget. Ingen stemte imod forslaget.

Andet forslag: Bestyrelsen foreslår at der skal indføres rygeforbud i hele klubhuset.

Forslaget vedtaget. Ingen stemte imod forslaget.

Johnny Larsen er blevet udnævnt som æresmedlem.

  1. Valg af formand etc

Valg af kasserer: Christian genopstiller. Christian er genvalgt for 2 år.

Valg af bestyrelsesmedlem: Bertil er på valg. Bertil genopstiller. Bertil er genvalgt for 2 år.

Valg af bestyrelsesmedlem: Jakob er på valg. Jakob genopstiller. Jakob er genvalgt for 2 år.

Kasper Svenningsen har valgt at trække sig i utide. Anders Bruun Nørring har valgt at stille op for en et årig periode.

Anders er valgt for en et årig periode.

  1. Valg af 1. revisor samt dennes suppleant for en to-årig periode.

Arne Lykner er på valg, Arne genopstiller og er genvalgt. Bent Severinsen er revisor suppleant, han er genvalgt.

  1. Eventuelt

Marie-Louise fortæller om biopatroner, og arbejdet med plastik.

Krøyer vil vide mere om de forsikringspenge som forsikringen ikke udbetalte efter stormen Bodil 2013, han er velkommen til at gå bøgerne igennem. Der mindes at forsiringen ikke ville dække alle timerne ift det arbejde der blev lagt. sagen betragtes som afsluttet i bestyrelsen.

Generalforsamling afsluttet 12.08.

22 Deltagere plus bestyrelsen.

Tak til alle der deltog

You Might Also Like:
bottom of page