top of page

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Generalforsamling i Fugleskydningen


 1. Valg af dirigent

Johnny Larsen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt i tide.

 1. Beretning ved formanden

Afholdte arrangementer:

 1. Generalforsamling i Roskilde Strandjagtforening.

 2. : Stort fremmøde til vores arbejdsdag, og vi håber på at se ligeså mange i år.

 3. : Hornfisketur og standernedtagning. Turen gik godt.

 4. Sankt hans aften, der var dårligt fremmøde.

 5. : Fugleskydning, vejret var dejligt og der var stort fremmøde. VI fik solgt alle lodder.

Sejlsikkert, med helikopter og instruktør fra sejlsikkert. Hvor vi alle blev klogere på sikkerheden.

 1. Monte carlo skydning. Stort fremmøde, også blandt fugleskydningsmedlemmer som ikke kunne få lov til at skyde.

Fremtidige arrangementer: Vildtaften. Torben og Christian vil gerne levere kødet til sådan en aften.

Generalforsamling i Roskilde Strandjagtforening d.23/3.

 1. : Arbejdsweekend. Der vil blive købt materialer til projekter. Så alle de fremmødte kan sættes i arbejde. Merethe laver gryderet til det arbejdende folk.

 2. påskefrokost i foreningen. Der vil komme et orkester og spille musik. Pris 300 kr. pr. snude. Tilmelding på tavlen 14 dage før og betaling skal ske ved tilmelding.

 3. : Standerhejsning og hornfisketur. Man skal selv have båd, eller skaffe en man kan sejle med.

 4. Fejring af foreningens 75 års fødselsdag fra 14-17. Der vil blive afholdt reception og der vil blive serveret sandwich. Mere kommer

 5. : Sankt hans aften, der vil være musik.

 6. Monte carlo skydning hos Anders.

 7. Fugleskydning. Der vil blive solgt lodder for en femmer.

Angående huset. Nye termokander, og en mikroovn. Nye duge. Nye anskaffelser, der vil komme et nyt fryse-køleskab. Nye skabe til porcelæn og vil blive flyttet ud i det lille rum.

Spørgsmål til formandens beretning. Merethe: Hvis der kommer rygeforbud i det lille rum skal der vaskes ned og males.

Formandens beretning er godkendt.

 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1. Valg af formand. Nedsættelse af udvalg

Formanden er ikke på valg. Formanden ønsker at folk deltager lidt mere i det daglige arbejde og rydde op efter sig. Så det er ikke de samme der gør det hver gang. Ingen udvalg nedsættes.

 1. Eventuelt

Merethe: Merethe vil gerne have fjernet skorstenen når der skal sættes nyt tag på.

Generalforsamlingen er afsluttet kl 13.55.


You Might Also Like:
bottom of page