top of page

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Historisk generalforsamling


En historisk dag i Roskilde strandjagtforening som vil gøre sig bemærket langt ud over vores forenings døre. En dag hvor der både blev sagt et kæmpe tak og farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer da de af naturlige årsager forlader deres pladser og en dag hvor nye trådte til, og der ved skabte en historisk lav gennemsnitsalder for bestyrelsen i Roskilde Strandjagtforening med et snit på 35 år.

Formanden Michael Donstrup blev genvalgt som formand for foreningen og Anders Larsen blev også genvalgt plus det var en dag hvor vi kunne lykke ønske et medlem for hele 50 års medlemsskab.

Den nye bestyrelse

Formand Michael Donstrup berettet om året der gik, et år med fremgang i medlemstal og økonomi

samt visioner og tanker for fremtiden.

Der vil snarest komme et udførligt referrat ud.

Et kæmpe tak til Ninette Matthisson for sine mange års indsats som kasserer i foreningen, vi ønsker dig alt held og lykke på din store rejse og glæder os til gensyn, samt historier fra din tur.

Christian Trolle Raunstrup som er tredje generations jæger i foreningen efter sin farfar og far, blev valgt til at overtage pladsen som kasserer.

Et lige stor stort tak til Peter Christensen for sine kæmpe indsats som brofoged, vi ønsker dig alt held og lykke på din vej og vi er glade for du stadig er en del af foreningen.

Vi spændte på at se hvem der skal fylde dine sko ud i bestyrelsen.

Der ingen tvivl om i begge vil blive savnet på jeres pladser og sætte stor pris på i stadig vil være med til at hjælpe de nye på vej.

Et kæmpe tillykke skal også gives til Peter Bindslev som nu kan fejre 50 års medlemsskab, Peter har mange års erfaring fra fjorden og foreningen og kan berettet vidt og om meget, kæmpe tillykke til ham.

Vi Byder de to nye bestyrelses medlemmer velkommen og tillykke med valget, de vil gerne siger hej til jer alle og i kan høre lidt mere om det her.

Velkommen til Bertil Schmidt

Velkommen til Kasper Svenningsen

You Might Also Like:
bottom of page