Generalforsamling for Roskilde strandjagt forening


Referat !

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretninger v. formand

  3. Årsregnskab v/kasser

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af formand / bestyrelsesmedlem / brofoged / kasserer.

  6. Valg af regnskabskontrollant

  7. Eventuelt

Punkt 1

Bestyrelsen anbefaler Johnny Larsen som dirigent. Johnny blev valgt.

Punkt 2

Formandens beretningen starter med et øjebliks stilhed for de af foreningens medlemmer der desværre er gået bort i året der gik.

Formanden evaluerede herefter de forskellige arrangementer der har været afholdt i året. Arbejdsdag, Monte Carlo skydning, Dyrskue, Hyggeaften, Banko, og foreningens årlige Hornfisketur.

Foreningen deltog også i Roskilde havns arrangement ´Vild med Vand´ hvor vores foreningsmedlem Malthe viste og rådgav om de forskellige vildtarter.

Formanden deltog i Nationalparkens informationsmøde vedr. Roskilde fjords vildt og fredningsarealer. Blandt andet blev der snakket om Knopsvane og Fjordterne der er i tilbagegang.

Jægere og strandjægere nær roskilde fjord blev nævnt som en af mulige løsninger.

I februar i år afholdte Roskilde Strandjagtforening en hyggeaften, hvor der var åbent hus med fokus på sikkerhed. Ca. 25 personer mødte talstærkt op.

Roskilde Strandjagtforening har fået en meget positiv feedback på arrangementet fra både Sejlsikkert, Dansk jægerforbund, og på de sociale medier. Foreningen er blevet en del af forbundet ´Sejlsikkert´ hvor Anders Larsen er blevet ambassadør for Roskilde strandjagtforening.

Christian Raunstrup var til Havneforums generalforsamling i Roskilde sejlklub. Bestyrelsen er glade for at Christian deltog, og viste flaget for Roskilde Strandjagtforening.

Der mødte 12 personer op, ud af de 37 interesseorganisationer.

Jakob Nørager har været med i konceptet ´Nyjæger/Mentor´ hvor dk4 filmede til en udsendelse til jagtmagasinet. Han havde Eva Bløcher med på strandjagt fra Ejby havn i Isefjorden.

Roskilde Strandjagtforening opfordrer interesserede medlemmer til at oprette sig som enten mentor, eller nyjæger via linket på vores hjemmesiden.

Punkt 3

Ninette gennemgik regnskabet, og alle fik udleveret et regnskabsark.

Alle indtægter er gået op, og udgifterne har været mindre. Alt i alt et superflot resultat, vi kan være stolte af.

Under posten `gravering` havde foreningen sidste år brugt 1,438,25kr og i år er der kun brugt 75,00kr.

Jakob sørgede for gravering, men regnskabet viser ingen bevis på beløbet er tilbagebetalt til jakob.

Jakob og Ninette undersøger sagen, og leder efter bilag.

Kassereren stillede regnskabsmappen til rådighed for medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4

Formanden har ikke modtaget noget indkomne forslag.

Punkt 5

Valg af formand / bestyrelsesmedlem / brofoged / kasserer.

Formand Michael Donstrup blev genvalgt som formand for foreningen de næste 2 år.

Anders Larsen er på valg i år, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Brofoged Peter Christiansen ønsker ikke genvalg. Kasper Svenningsen blev valgt som bestyrelsesmedlem.

Ninette Matthisson ønsker ikke at fortsætte som kasserer, men anbefaler at foreningen fortsætter den nuværende regnskabsform fremover.

Christian Raunstrup blev valgt som kasserer for det næste år.

Bertil Smith blev valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Christian Raunstrup, der overtager kasserer posten..

Punkt 6

Arne Lykner er på valg som regnskabs kontrollant. Arne Lykner blev genvalgt.

Punkt 7

Dirigenten Johnny Larsen, informerede om husets regler vedr øl og spiritus. Det indskærpedes at det ikke er tilladt at medbringe egne drikkevarer i klubben.

Peter Binddlev ønskede at bestyrelsen tager hånd om mulighederne ang. Ringøen. Johnny Larsen kan udlevere telefonnummer til indehaver af Ringø.

Peter snakkede endvidere om et gammelt notat hvor der måske er en mulighed for ophævelse af noget fredning på fiskeriterritoriet, efter en periode på 5 år.

Taget på den overdækkede terrasse blev diskuteret. Pladerne på udhænget bliver skiftet på den næste arbejdsdag.

Taget på hovedhuset var ligeledes til debat. Bestyrelsen skal undersøge mulighederne for diverse sponser støtte til nyt tag.

Der blev takket for god ro og orden.

#Generalforsamling #Roskildefjord #Bestyrelsen #Roskildehavn #Roskildestrandjagtsforening #Jagtforening

You Might Also Like:
21739998_1529688780385155_15279566859105
IMG_20190323_100603
21462662_1529688787051821_13392057847137
IMG_20180608_121917
IMG_20190323_105959_Bokeh
IMG_0480
IMG_20180428_082527
8
20170506_142309_edited
IMG_20180407_092417
20180317_112423
received_10215178952695128
20171105_091958
21462508_1529688777051822_68315606085957
IMG_20180818_131915
20170826_141235
15000777_1151335271612970_4509989855359057515_o
20170826_123724
20170812_135941(0)
20170526_170558
20170812_135126
20170525_120340
20170812_093307
20170826_122856
10662110_720026038077231_8333111358306857678_o
10256735_703602459660462_8063473095871541459_o
11952943_878170372262796_3250276045503169287_o
1900509_720085054737996_4969656930794780713_o
13130926_1086138054740232_186148647447388440_o
10679732_701526473260521_1538486727315439331_o
13147823_1086138011406903_9116168449637255611_o
12540965_942914319121734_3190535172665201067_n
14242455_1085876681492163_7468806939238855159_o
10733835_720085048071330_692405421502435800_o
548543_554123574608352_1088998580_n
14124381_1085876184825546_1432384225125224831_o
11898830_871593132920520_5405966586684885529_n
10459025_720085268071308_5534307082008204894_o
13914157_1149747668379270_4472186231622351181_o
1479502_557183814361455_1778311659_n
12522942_942914289121737_6235760526424702253_n
13920009_1149747838379253_7221737672377593325_o
14114878_1085875211492310_4828511427436376987_o
12512817_942914345788398_5442657754822833944_n
15016224_1151334711613026_4881408139074310110_o
Roskilde strandjagtsforening

Foreningen blev stiftet den 12. juni 1944. Stiftende generalforsamling blev afholdt i ”Lyngsiestuen” i den for flere år siden nedlagte restaurant Fjordvilla.

I 1949 blev foreningens første bro slået op.

I 1966 købte foreningen det første klubhus.

Efter en gennemgribende renovering flyttede foreningen ind i det nye klubhus i 1997, og jollebroen blev fra Kællingehaven flyttet i den nye havn, tæt ved klubhuset.

Medlemmer kan købe en nøglebrik, hvorefter man har adgang til klubhuset hele døgnet.

Der er oprettet en støtteforening til Roskilde Strandjagtforening for personer, der ikke har erhvervet jagttegn.

 

Search by Tags

© Roskilde Strandjagtsforening 1944