top of page

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

Generalforsamling for fugleskydning


Generalforsamling for fugleskydning lørdag d. 03-03-2018

Fremmødte fra bestyrelsen.

Michael, Christian, Lars og jakob.

Dagsorden

Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirgent

  2. formandens beretning, der skal indeholde afholdte aktiviteter of forslag til påtænkte aktiviteter.

  3. indkomne forslag

  4. valg af formand på lige år for en periode på 2 år. Samt evt. valg / nedsættelse af udvalg.

  5. eventuelt.

Der er for første gang overskud i vores øl automat, efter foreningen har valgt at købe egne øl og vand

Formanden og bestyrelsen henviser til at Lars stiller op som formand for fugleskydningsforeningen igen i år.

Lars Burhenne, blev valgt igen som formand for fugleskydningsforeningen de næste to år lørdag d. 03-03-2018 kl. 13.29

Dato for fugleskydning skal ikke være sammen samme dato som ´marine foreningen´ det betyder at nogen fugleskydnings medlemmer bliver forhindret i at komme.

Bestyrelsen har taget kritikken til efterretning, og ville evaluere problemet fremover.

Evt.

Snakker om skydnings attrap, til fugleskydning. Alle er enige om dette er en god idé, efter som Torben og Jonny har haft stor Susses med dette.

Tage snakker om fest (sømands tema)

Lars og Michael henviser til alle medlemmers e-mail / mobil telefon nummer.

Torben henviser til automatisk telefonnummer afsendelse. (Viby jagtforening)

Merethe snakker om taget, og mener det store skal laves før det lille.

Der kan søges tilskud hos kommunen, og de forskellige puljer på DJ.

You Might Also Like:
bottom of page